Съвместно с KulturKontakt Austria, Австрийското канцлерство обявява места във Виена и Залцбург по програма Artists-in-Residence за 2017 г.

Моля, вижте по-долу формата за заявление на английски и български език.

Английски  Немски  Форма

 

Прожекция на първата в света военна драма non-fiction „Варшавското въстание"

87 мин., с български надписи

16 юни 2015, 18.00 ч.

Доходно здание, Австрийска библиотека, Русе

Организатори: Международно дружество „Елиас Канети“, Полски институт в София

6 часа оригинални хроники от Варшавското въстание,

1440 часа колоризация, 112.000 избрани кадри,

648.000 минути реконструкция, 22.971.520 мегабайта данни

Каним на прожекцията на първата в света военна драма non-fiction, съставена изцяло от автентични филмови хроники, заснети през август 1944 във Варшава.

Филмът разказва за въстанието чрез историята на двама млади репортери, свидетели на сраженията. Благодарение на модерната технология за оцветяване и реконструиране на аудиовизуални материали, както и на сътрудничеството с изтъкнати творци, авторите осъществяват един уникален проект без аналог в света. 90 минути възстановен, оцветен и вълнуващ филм, който ни представя Варшавското въстание с невиждан досега реализъм.

 

 

25 фестивал "Процес - Пространство"

През 2016 година фестивал “Процес – Пространство” ще се проведе в град Русе от

28-ми май до 14-ти юни. Повече информация - тук

 

XXII АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕТЕН КОЛЕЖ

2-21 август, 2016, Благоевград и Варна

За поредна година се предоставя възможност на 15 студенти от български университети и на 15 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.

Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите, с финансовата подкрепа на Австрийско Федерално Министерство за Наука, Изследвания и Икономика.

Условия за кандидатстване:

Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които са изучавали немски език поне 100 учебни часа, с изключение на тези от филологическите специалности с немски език.

Необходими документи:

• Кратко CV по стандарт, със снимка и информация за обратна връзка (e-mail; тел.) – на български език.

• Мотивационно писмо за участие в 21. Австрийско-Български летен колеж – на български език.

• Уверение, че сте студент или докторант – на български език.

• Копия от легитимни документи, доказващи, че сте изучавали немски език поне 100 учебни часа (академична справка, копие на диплома за средно образование, сертификати от езикови курсове и др.), удостоверяващи нивото на владеене на езика.

Кандидатурите си може да изпращате до 15 юни на e-mail:

sommerkolleg@yahoo.com

Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева

Facebook: Österreichisch-Bulgarisches Sommerkolleg

 

Осем седмици доброволчески труд с Bauorden, Германия!

Международната организация Bauorden (IBO), Германия предлага да се включите като доброволец в общественополезни проекти в Германия в рамките на 8 – седмичната им доброволческа програма, която ще ви позволи да посетите и опознаете Германия.

Ще имате възможността да участвате в различни международни строителни лагери с продължителност от 3 седмици всеки, под ръководството на професионалисти.

По време на участието ви, разноските за настаняване и храна ще бъдат поети от IBO. Разноските за дейности през свободното ви време са за ваша сметка. По време на почивните дни ще пътувате заедно с други доброволци до следващия строителен лагер, като пътните разходи за това ще бъдат поети от IBO.

Работният ден на доброволците е с продължителност от 8 часа. Изисква се да сте на възраст между 18г. и 26 г., да знаете английски език и/или немски език, да имате интерес към международни срещи и инициативи и, не на последно място, да се интересувате от доброволчество и общественополезни проекти.

Доброволческият лагер в Германия за 2016 година започва на следните дати:

от 26 юни до 20 Август 2016,

от 21 юли до 17 септември 2016

от 21 август до 8 Октомври 2016.

Какво ще получите за вашето участие в проекта:

- 200 Евро общо, 50 евро в началото, и 150 евро в края на осемте седмици (като тази сума няма да бъде изплатена, ако доброволецът прекрати участието си в програмата по-рано).

- Застраховка

- Помощ при кандидатстване

- Сертификат за участие

Ако имате въпроси или желаете да кандидатствате, можете да пишете на следния адрес: tomancakova@bauorden.de.

За да се запишете, трябва да изпратите CV с ваша снимка и кратко мотивационно писмо на tomancakova@bauorden.de.

 

5-дневно обучение по Еразъм+ проект „Language Аgainst Dropout” (LAD) – български език за превенция на отпадането от училище

Между 13-ти и 17-ти април 2016 в Русе се проведе 5-дневно обучение по проект „LAD - Език за превенция на отпадането от училище“ (Обучение по български език като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас). Участие взеха представители на Университет Хайделберг (Германия), Колеж „Константин Братеску” (Румъния) , ЦМДТ „Амалипе” (Велико Търново), ОУ „Ангел Кънчев” (Русе), ОУ „Алеко Константинов” (Русе), ЦДГ „Червената Шапчица” (Русе), Великотърновския Университет „Св. Св. Кирил и Методий” и Международно Дружество Елиас Канети (Русе). Срещата беше организирана от Международно Дружество Елиас Канети в Русе.

През първия ден на обучението, Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров от Великотърновския Университет „Св. Св. Кирил и Методий” представи на присъстващите лекциите „Комуникативна граматика на българския език за деца билингви“ и „Методически аспекти на преподаването на граматика на деца билингви“. Докторант Вехбие Балиева oт Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” представи примерна учебна ситуация с 5-годишни деца билингви на тема “Сетива”.

Вторият ден на обучението стартира с ас. Русин Коцев от Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, който разказа за езиковите проблеми на деца и ученици при усвояването на българския език, произтичащи от интерференцията с ромския език. През остналата част на деня докторант Вехбие Балиева представи теоретични и практически аспекти на билингвизма на турскоезични деца в предучилищна възраст. Тя сподели и събрания си опит от работата си по проектите „Билингвизмът като предимство“ и „Иновативни педагогически подходи в условията на билингвизъм и мултикултурна среда в Община Полски Тръмбеш“.

Следващият ден от срещата продължи с презентацията на д-р Йосиф Нунев - държавен експерт в Дирекция “Формиране, анализ и оценка на политиките” в МОН, в която той представи “Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” (2015-2020) и плана за нейното изпълнение. В следобедната сесия представителите на колеж “Константин Братеску” (Румъния) проведоха обучение на следните теми: „Основни принципи на ефективната комуникация“, „Методически основи на обучението за възрастни“ и „Създаване и мениджмънт на екип и на човешки ресурси“. Те споделиха опита си и успешни стратегии при организацията на обучението на ромските деца в Румъния. Денят завърши с презентация на представителите на ЦМДТ „Амалипе” за образователните нагласи на различните ромски групи в България, и по-специално на малцинствената група “миллет”.

Последните два дни от обучението продължиха с презентации на представителите на ЦМДТ „Амалипе” за успешни примери и практики за активизиране на ромските деца, младежи и родители и тяхното включване в образователния процес. На свой ред, представителите на Университет Хайделберг изнесоха три лекции, базирани на дългогодишния им опит в преподаването на немски език като втори на деца в предучилищна възраст и в начално училище: „Многоезичие: педагогът като езиков модел на поведение“, „Детските книги и тяхното приложение в преподаването на деца билингви“ и „Преподаване на лексика“.

С кратко обобщение на резултатите от проведения семинар и визиране на следващите етапи по проекта, 5-дневното обучение по Еразъм+ проектa „Language Аgainst Dropout” (LAD) – български език за превенция на отпадането от училище, официално завърши. Резултатите от този семинар ще бъдат включени в учебно помагало за деца с друг майчин език и в наръчник на медиатора, като по този начин се създават предпоставки за по-успешна интеграция на децата от малцинствените групи в българското общество.

 

В МД Елиас Канети започна 5 дневен обучителен семинар по проект „Език за превенция на отпадането от училище“

Чл.-кор. проф. д.ф.н Стоян Буров от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше лектор на обучителния семинар по проект „Language against dropout” („Език за превенция на отпадането от училище“), осъществяван от МД „Елиас Канети“ – Русе и финансиран от програма „Еразъм +“. Планирано като петдневно обучение, събитието цели да подпомогне същинската работа по проекта, включваща както подготовка на учебни материали за обучение на деца, чийто първи (майчин) език не е български, така и обучение на преподаватели от училищата, включени в проекта, за работа с новоизготвените материали, тъй като те ще са разработени по различна методика. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров представи на присъстващите лекциите „Комуникативна граматика на българския език за деца билингви“ и „Методически аспекти на преподаването на граматика на деца билингви“.

В първата лекция чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров поясни на партньорите по проекта какво означава комуникативна граматика, както и какво включва тя. Беше подчертано, че комуникативните граматики не съблюдават обичайната систематика на граматичните единици, а се организират според комуникативните потребности на учащите се – поставя се въпросът кои езикови съдържания трябва да бъдат предадени на един партньор в една определена ситуация и едва след това се търсят граматическите средства, които са на разположение на езика. Според лектора е важно и да се уточни, че ако комуникативните потребности на хората, общо взето, са еднакви независимо от това, на какъв език говорят или какъв език изучават, граматическите структури, удовлетворяващи тези потребности, са лингвоспецифични.

Във втората лекция чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров представи на присъстващите т.нар. рангов списък на най-честотните думи в българския език, който да послужи като основа за последователността при изработването на материалите за двете целеви групи (пет- и шестгодишни деца билингви, както и седемгодишни).

Освен ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ партньори по проект “LAD” са още Университетът в Хайделберг (Германия), Национален педагогически колеж „Константин Братеску“ в Констанца (Румъния), ЦМЕДТ „Амалипе“ от В. Търново, две русенски училища (ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Алеко Константинов“), както и ЦДГ „Червената шапчица“.

Повече информация за проекта може да получите от МД „Елиас Канети“.

 

 

 

ИСКАТЕ ЛИ ДА НАУЧИТЕ НЕМСКИ ЕЗИК?

ИСКАТЕ ЛИ ДА ОПРЕСНИТЕ ЗНАНИЯТА СИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК?

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА?

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ЕЛИАС КАНЕТИ ОРГАНИЗИРА ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

за начинаещи и напреднали в нива от А1 до В2, с участието на преподавател от Германия

 

Дружество Канети провежда курсове по немски език в Австрийска библиотека в Доходно здание, които се водят от опитни преподаватели от Русе и Германия. Курсовете са насочени към хора на различна възраст и с различно ниво на познания по немски език и се разпростират в четири нива, всяко по 120 учебни часа, цена за един уч. час - 3, 75 лв. Разделени в малки групи, курсистите имат възможност не само да задълбочат граматичните си знания, а преди всичко да подобрят уменията си да говорят на немски език, като обогатят речника си и се упражняват по-свободно да се изразяват, с помощта на преподавател от Германия. По този начин се създава една приятна атмосфера за учене и осъществяване на непринудена комуникация. При успешно преминат изпит се получава сертификат за постигнатото ниво на езика. С това ние продължаваме успешната програма за обучение по немски език, която представихме за първи път през лятото на 2013 година.

Летните ни езикови курсове са насочни към деца и младежи и се провеждат през ваканционните месеци. Курсовете са интенцивни, обхващат 15 дена по 4 уч. ч. на ден , общо 60 уч. часа. Основават се на интерактивни методи и техники на обучение, използвани в образователната система в Германия. Занятията са индивидуални и са пригодени към знанията на всеки от учениците. Част от програмата предвижда организирани разходки из града и дискусии на немски език, също така обучения чрез ролеви игри, литературни четения, музика, филми, песни и други.

За да получите повече информация, свържете се с нас:

тел.: 0889/869 301; 0877/924 109 или 082/828 699 – Маруся Цветанова

www.eliascanetti.org

Брошура

 

Трета международна партньорска среща по проект Language Аgainst Dropout (LAD) – български език за превенция на отпадането от училище

Между 11-ти и 13-ти март 2016 в Констанца, Румъния се проведе третата работна среща по проект „LAD - Език за превенция на отпадането от училище“ (Обучение по български език като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас). Участие взеха представители на ЦМДТ „Амалипе” (Велико Търново), ОУ „Ангел Кънчев”(Русе), ОУ „Алеко Константинов” (Русе), ЦДГ „Червената Шапчица” (Русе), Великотърновския Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Международно Дружество Елиас Канети (Русе). Срещата беше организирана от партньорската организация Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” в Констанца (Румъния).

През първия ден на срещата участниците имаха възможността да се срещнат и разговарят с представители на учебни заведения от Румъния. Представена беше работата на пет училища и една детска градина в Югоизточна Румъния. Фокус на разговорите беше работата на ромските медиатори в Румъния – тяхната важна роля и значение както за ромската общност в Румъния така и за румънското общество като цяло. Бяха споделени и много примери за добра практика на ромските медиатори в Румъния.

През следващите два дни,на срещата бяха разгледани подробно теми като начини за включване на ромски медиатори в училищните екипи на училища с голям брой ученици от ромската общност, ролята на местната власт, и нуждата от подкрепа на стратегията за включване на медиатори в учебните заведения на национално ниво.

Обсъдени бяха и различни модели на кооперация между училището и ромската общност, форми на организация на съвместната работа, както и стратегии за решаване на конфликти и намеса. Бяха представени материали за обучение на медиатори – обучителна програма, мониторинг и оценяване на работата на медиаторите в Румъния.

Срещата завърши като беше подчертана силната необходимост за различни институционализирани форми на обучениe на медиатори в България, както и за тяхното устойчиво включване в екипите на детски градини и училища с голям брой деца от малцинствата в България.

 

 

На 03 март 2016, по повод 14-тата лекция „Norbert Schmelzer Europe” в Хага, на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер беше връчен том десети от поредицата научни трудове на МД ”Елиас Канети”: Идентичности. Паметта на 20 век./Identitäten. Erinnertes 20. Jahrhundert от издателство Röhrig (Германия). Холандският министър-президент Марк Рюте и бившият холандски премиер Ян Петер Балкененде също присъстваха на събитието.

Оберхаузен на турне 2016

7 март 2016 г. – 17:30 ч.

Зала „Европа”, Доходно здание, Русе

на оригинален език с английски субтитри

Международният фестивал за късометражно кино в Оберхаузен се провежда вече 60 години в Рурския регион и е утвърдил позицията си на една от най-важните институции за късометражно кино в света. За десети пореден път избрани филми от неговата програма ще обиколят света като ще пристигнат и в Русе. Международно дружество Елиас Канети, с подкрепата на Гьоте-институт България, ОП Русе Арт и Община Русе, ще ви покажат и тази година най-доброто от международния конкурс.

 

Международен конкурс 2015

Пет видеофилма от Международния конкурс 2015, които отправят необичаен поглед към семейните отношения и правейки това, често по елегантен начин отказват да поставят ясни граници. При Паял Кападиа например сънят и реалността се смесват до такава степен, че връзката на индийската героиня със съпруга й се запазва жива дори и след смъртта му. Нина Юен прави портрет на своя рационален баща и задава въпроса: Кое е онова, което структурира живота? При Йозеф Даберних две момчета си фантазират за студената война, докато родителите им симулират на лаптопите си ракетен старт. А в „32+4“, носител на голямата награда на тазгодишния фестивал, една студентка реконструира разбиването на своето семейство по натрапчив начин. Филмът създава един картинен дискурс, за да до започне разговор за неизказаните преживявания. Като цяло програмата предлага възможност да се открие интелектуалното богатство на актуалните чуждестранни късометражни филми.

 

Последното манго преди мусона (реж. Паял Кападиа, Индия, 2014 г., цветен, различни езици с английски субтитри, 19 мин.)

Реймънд (реж. Нина Юен, САЩ, 2014 г., цветен, английски, 11 мин. 30 сек.)

Нувем негра (реж. Василий да Куня, Швейцария, 2014 г., цветен, португалски с английски субтитри, 18 мин. 30 сек.)

Изстрелване на ракета (реж. Йозеф Даберних, Австрия, 2015 г., ч/б, без диалог, 10 мин.)

32 + 4 (реж. Чан Хау Чун, Китай, 2014 г., цветен, кантонски със субтитри на мандарин и английски, 32 мин.)

Общо времетраене: 92 мин.

 

Артист филм 2015

Програмата Артист филм 2015 обединява някои от най-интересните филмови творци, които в момента се движат в полето между киното и изкуството. Докато Кейти Дейвис показва 500-годишен граничен ритуал в най-северния град на Англия, Сун Ксун разсъждава върху последната година на дракона - 2012 - под формата на впечатляваща картинна анимация с препратки към Хъксли и Магрит. За разлика от тях Войчех Баковски, носител на голямата награда на община Оберхаузен, поставя под въпрос връзката между език и образ. В „Blue and Red“ („Синьо и червено“) Гуанджоу и Банкок се сливат в един фиктивен град с впечатляващи нощни картини на съпротивата срещу господстващата система. А Бьорн Мелхус пресъздава заплашителната реторика за неограничения капитализъм на Айн Ранд като преливаща извън всякакви граници научна фантастика с вплетени танцови сцени. Филмите от тази програма позволяват да добием поглед върху актуалното състояние на творчеството на медийните творци.

 

Какво се случи през отминалата година на дракона (реж. Сун Кшун, Китай, 2014 г., цвят + ч/б, китайски + английски, 9 мин. 30 сек.)

Синьо и червено (реж. Жу Tao, Испания / Тайланд , 2014 г., цветен, без диалог, 25 мин.)

Гласът на моята душа (реж. Войчех Баковски, Полша, 2014 г., цветен, полски + английски, 13 мин.)

Само мой (реж. Алена Терешко, Русия, 2014 г., цветен, без диалог, 6 мин.)

Свобода и независимост (реж. Бьорн Мелхус, Германия, 2014 г., цветен, английски, 15 мин.)

Законите на границата (реж. Кейти Дейвис, Великобритания, 2014 г., цветен, английски, 16 мин. 30 сек.)

Общо времетраене: 86 мин.

 

Всички филми са в оригиналните си версии със субтитри на английски език.

 

Със съдействието на:

 

 

Приемане на бежанци.

След Вартоломеевата нощ, при население 16 000 жители, Женева приема 4000 бежанци, за 10 години.

Базел е приел по време на Трийсетгодишната война, при население 20 000 жители, 7600 бежанци.

След отмяната на Нантския едикт, Берн приема през 1685 година 6000 бежанци, за 15 години, и е вложил една пета от държавните си средства за чужденците.

 

Елиас Канети, 1981 г.


Национален конкурс „Eлиас Канети“ 2016: „Познание, което не си се осмелил да имаш”

Професионална Гимназия по Икономика и Управление „Елиас Канети” – Русе и Международно Дружество „Елиас Канети” обявяват конкурс за художествена творба на тема: „Познание, което не си се осмелил да имаш” Елиас Канети (из „Записки 1942-1985“)

 

РЕГЛАМЕНТ

на конкурса

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от VIII клас до XII клас.

Всяко училище може да участва с до две творби от всеки жанр.

 

Форми на участие:

• Есе;

• Стихотворение;

• Рисунка;

• Кратък разказ „характеропис“ – в рамките на проект „Слуховидецът“ (допълнителна информация на: eliascanettiprojekt.org)

 

Изисквания към литературните творбите:

• Обем: до 2 страници А4,

• Шрифт: Times New Roman, големина на шрифта: 12,

• Полета на страница – горно, долно, ляво, дясно – 2 см.

• Междуредово разстояние: single

 

Изисквания към рисунките:

• Материали и техника: по избор;

• Формат на творбите: по избор на участниците в конкурса , но не по-голям от 50/70 см;

• Творбите задължително да са поставени в паспарту;

• Конкурсни творби няма да бъдат връщани;

• Организаторите запазват правата за експониране, представяне и ползване на рисунките за всякакви цели по темата;

 

Към творбите да е приложена следната информация:

• Трите имена на автора;

• Възраст, клас, училище;

• Адрес и телефон за контакт с участника;

• Име и фамилия на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

 

Срок за представяне на творбите: до 11.04.2016 г.

на e –mail: pgiu-ruse@jusoft.net

или на хартиен носител на адрес:

гр. Русе - 7000,

ул. „Борисова” 22,

ПГИУ „Елиас Канети” – Русе,

Калина Пенева

Телефон за връзка: 082/834074

Рисунките се приемат в канцеларията на училището или по пощенски път.

 

Награди:

1. Сертификати за всички участници;

2. Грамоти и предметни награди за първите три места във всеки жанр;

3. Отличените творби във всеки жанр:

3.1. ще бъдат представени на литературно четене и изложба в Австрийската библиотека в Международно дружество „Елиас Канети“ – Русе на 25.04.2016 година;

3.2. ще бъдат публикувани;

3.3. ще бъдат преведени на немски език и ще бъдат включени в представителните изяви на Международно дружество „Елиас Канети“.

CONCURS_CANETTI_2016.pdf

 

 

 

 

 

Две свободни места за стаж в МД Елиас Канети

За нашия екип търсим двама стажанта, които да започнат работа от 1-ви април 2016 г., за период от шест месеца. Задълженията на стажантите ще бъдат планиране и реализиране на проекти в областта на културата и образованието (проучване, кореспонденция, отчетна дейност, комуникация с хора на изкуството и с нашите партньори, подкрепа на организацията на място), също така помощ за поддръжката на уеб страницата и за осъществяване на връзките с обществеността (подготовка на PR-текстове и статии за уеб страницата, превод, административна дейност и изготвяне на документация).

За повече информация отосно стажовете, моля прочетете тук:

Praktikumsausschreibung_Kulturmanagement_2016_de_en_bg.pdf

Praktikumsausschreibung_Project_Management_2016_de_en_bg.pdf

 

Член кореспондент на Академичния съвет на Европейската Дунавска академия

На 5 ноември 2015 г. президентката на Международно дружество Елиас Канети - проф. дфн Пенка Ангелова беше избрана за Член кореспондент на Академичния съвет на Европейската Дунавска академия.

Курс по немски език

Международно дружество "Елиас Канети" организира курсове по немски език всяка есен, вече трета поредна година с участието на немски преподавател.
Всеки, който иска да научи немски език, да опресни знанията си или да се подготви за езикова диплома, може да се включи в подходящата за него група с нива - A1, A2, B1 или B2

Всяко от нивата е по 120 уч. часа, цена на един уч. час - 3,75 лв.
Занятията се провеждат в Австрийска библиотека, Доходно здание от 18,00 ч. в малки групи до 10 човека.

С нас може да се свържете:
0889/869 301
0877/924 109

Втора работна среща по проект „LAD - Език за превенция на отпадането от училище“

На 12 и 13-ти декември в Хайделберг, Германия се проведе втората работна среща по проект „LAD - Език за превенция на отпадането от училище“ (обучение по български език като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас). Участие взеха представители на Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Германия, Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Констанца, Румъния и Международно Дружество Елиас Канети, Русе. Още...

Language Аgainst Dropout (LAD): обучение по български като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас

Международно Дружество Елиас Канети - Русе стана бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ на програма Еразъм+ на ЕС, по ключова дейност 2 (КД2) № 2015-1-BG01-KA201-014306 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, и по-специално „Стратегически партньорства в сферата на училищното образование”. Основната цел на LAD проекта е да се създаде научно обоснована концепция за обучение по български като втори език за предучилищна възраст и първи клас. Концепцията ще позволи на децата с друг майчин език, различен от българския, да получат оптимална езикова подготовка по български език за успешен старт в училище. По този начин ще се противодейства на отпадането на деца от училищната система във възможно най-ранен етап. С това LAD-проектът допринася за постигането на образователните цели на стратегията Европа 2020, съобразно която броя на отпадналите от училище деца трябва подне под 10% до 2020 г. По този начин ще се противодейства и на нарастващия аналфабетизъм в България, дължащ се до голяма степен и на ранното отпадане от образователната система. Още...


Да продължим да пишем „Слуховидеца“ на Елиас Канети

http://eliascanettiprojekt.org/bg/za-proekta/

Целта на нашия проект Да продължим да пишем „Слуховидеца“ на Елиас Канети от една страна е да допринесем за популяризиране на творчеството на Елиас Канети. От друга страна искаме да мотивираме не само ученици и студенти, но и всички креативни хора за литературно писане! Още...


Курсове по немски език за деца през лятото

От 10 до 28 август в Австрийска библиотека ще се проведе интерактивен курс за деца - 60 учебни часа. Разделени в малки групи, учениците ще имат възможност не само да задълбочат граматичните си знания, а преди всичко да подобрят уменията си да говорят на немски език, като обогатят речника си и се упражняват по-свободно да се изразяват. Заниманията ще са пригодени индивидуално към знанията на всеки от учениците. По този начин се създава една приятна атмосфера за учене и осъществяване на непринудена комуникация. 

Свържете се с нас:
0889/869 301
0877/924 109
e-mail: marusia.tsvetanova@eliascanetti.org
Маруся Цветанова


„Всичко, което преживях по-късно, вече се беше случвало някога в Русчук”- Елиас Канети

Проект за подпомагане развитието на културния туризъм в град Русе

Филмът „Слуховидецът”, създаден от  МД Елиас Канети представява уникална видеоразходка през детството на Канети в Русе с подбрани текстове (на български и немски език) от автобиографичните книги „Спасеният език”, „Факел в ухото” и „Игра с очи”. Видеотворбата е реализирана с финансовата подкрепа на Община Русе чрез Програма за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата. Във филма са включени места, които са част от детството на писателя - Търговския дом, Доходно здание, къщата на Белина и Йосиф Ардити, гравюри и картички на града от ХІХ и началото на ХХ в., озвучени с автентичня глас на Канети и с любимите музикални произведения на семейството. Зрителите ще чуят откъси от книгата „Спасеният език” и ще почувстват неповторимата атмосфера  на Русе от времето на малкия Канети. Още...


Курсове по немски език

Брошура

Новите езикови курсове са вече тук! От октомври МДЕК отново предлага курсове по немски език в Център „Елиас Канети“ (Австрийска библиотека в Доходно здание), които се водят от опитни преподаватели от Русе и Германия. Курсовете са насочени към хора на различна възраст и с различно ниво на познания по немски и се разпростират от интензивни курсове (120 учебни часа) до курсове за напреднали. С това ние продължаваме успешната програма на езиковите курсове, които представихме за първи път през изминалата лятна ваканция. Още...